Sl

ZDRAVO, SEM LARA

Fasilitatorka

Del mojega življenja sem bila pravi odvisnik od delavnic. Šla sem na vsako predavanje, delavnico ali seminar, ki se mi je zdel vsaj malo zanimiv. Sčasoma nisem poslušala samo vsebine, ampak sem tudi pozorno opazovala, kako predavatelj nastopa, vodi skupino, upravlja s časom in skrbi za dinamičen učni proces. Osebno razumevanje, kako se počuti udeleženec, je moj temelj, ki podpira vse ostale metode, ki jih uporabljam.

Ne glede na metodo je moje vodilo pri oblikovanju in vodenju procesa iskanje ravnotežja med individualnim in skupinskim delom, med delom in odmori, med sedenjem in gibanjem. Izbira metode sledi potrebi, ki jo ima naročnik ali skupina. Bolj kot je jasno, kaj želimo doseči, lažje bomo našli način, da pridemo do želenega cilja.

In seveda risanje. Moje risbe pomagajo osmisliti in skomunicirati veliko tistega, kar se skriva “za besedami”.

SODELOVANJE

Verjamem v moč skupine. Izraz kolektivna inteligenca me vedno spomni na to, da imamo kot skupina na voljo več znanja, idej in možnosti za uspeh.

SPREJEMANJE

Urim se v sprejemanju sebe, drugih in sveta. Ko vidimo pravo podobo, ki ni obložena z našimi predsodki, lahko lažje načrtujemo korake, ki vodijo do cilja.

MANJ JE VEČ

Ugotavljam, da pogosto so najbolj učinkoviti procesi tisti, ki so enostavni in v sebi nosijo tudi prostor za praznino in razmislek.

FACILITACIJA

Sodelovalni pristopi in
vznikanje skupinskega vodenja

Pri fasilitiranju je ključen del DOBRA PRIPRAVA Z NAROČNIKOM, ki se zgodi pred samim dogodkom. Kot fasilitator in zunanji opazovalec vam pomagam izluščiti namen in potrebe vašega sestanka/dogodka. Z vami razmišljam, kaj si želimo, da se zgodi, kako bomo to dosegli in kateri ljudje lahko to podprejo. Na podlagi vaših potreb pripravim načrt procesa, ki odgovarja vašim potrebam in razpoložljivim časovnim in prostorskim okvirom. Na samem dogodku vodim proces in poskrbim, da so rezultati zabeleženi in zbrani v končnem poročilu, ki je skladen s potrebami naročnika.

Kaj o sodelovanju z mano pravijo drugi

Z Laro Kastelic sem sodelovala v letih 2019 in 2020 kot koordinatorica dveh nacionalnih konferenc, kjer je bila Lara v vlogi fasilitatorke in kot urednica didaktičnega pripomočka, kjer je bila Lara v vlogi so-snovalke in ilustratorke.
V vseh projektih se je izkazala kot sodelavka, na katero se je moč zanesti, ker se drži dogovorov in rokov. Hkrati je izkazala veliko mero ustvarjalnosti, znala se je prilagoditi različnim ciljnim skupinam in sodelavcem-kam. Še posebej je bila dragocena njena izrazita usmerjenost v učinkovito iskanje rešitev in prevzemanje pobude.

Polona Siter Drnovšek

Metode dela

GRAFIČNA FASILITIACIJA/VIZUALNI ZAPIS DOGODKOV

Preproste ilustracije, ki pomagajo prikazati in razumeti kompleksne ideje in odnose

V preteklih letih je med fasilitatorji na globalni ravni vzniknilo zavedanje, kako se ljudje večinoma najbolje učimo preko informacij, ki so podane vizualno. S tem se je pričela razvijati veja fasilitiranja, ki se imenuje grafična fasilitacija. Tudi mene je navdušilo, kako lahko s preprostimi risbami in z malo barve spodbudim zanimanje udeležencev za tisto, kar jim želim predati. “Nariši mi zgodbo” je slovenska skupina fasilitatork, ki raziskujemo risanje za podporo skupinskim procesom.