Moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijam in skupnostim pomaga pri ustvarjanju novih idej in produktov, spodbujanju inovativnosti, strateškem in drugih oblikah načrtovanja, vzpostavljanju sodelovanja in oblikovanju mrež, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in konfliktov, spreminjanju prepričanj … in drugih izzivih današnjega časa“

Društvo moderatorjev Slovenije

Društvo moderatorjev Slovenije opravlja izjemno delo pri povezovanju moderatorjev, ozaveščanju pomembnosti te vloge in izobraževanju. V angleškem besedoslovju je uveljavljen izraz facilitation in ker polovico svojega dela opravim v angleščini, se mi dogaja, da uporabljam besede facilitacija in facilitator tudi v slovenščini.

Moderiranje

Pri moderiranju je ključen del DOBRA PRIPRAVA Z NAROČNIKOM, ki se zgodi pred samim dogodkom. Kot facilitator in zunanji opazovalec vam pomagam izluščiti namen in potrebe vašega sestanka/dogodka. Z vami razmišljam, kaj si želimo, da se zgodi, kako bomo to dosegli in kateri ljudje lahko to podprejo. Na podlagi vaših potreb pripravim načrt procesa, ki odgovarja vašim potrebam in razpoložljivim časovnim in prostorskim okvirom. Na samem dogodku vodim proces in poskrbim, da so rezultati zabeleženi in zbrani v končnem poročilu, ki je skladen s potrebami naročnika.

Primeri sodelovanja

SKUPINE DO 25 LJUDI: skupini sodelavcev pomagam, da v krajšem času izbrano temo predebatirajo bolj poglobljeno in strukturirano. To olajša sprejemanje končne odločitve in tesneje poveže člane skupine.

DOGODKI: povezujem dogodek in poskrbim, da so v program vključene aktivnosti, kjer lahko vsi udeleženci aktivno sodelujejo v pogovoru.

Vodenje spletnih sestankov

Od leta 2015 sem sodelovala v več mednarodnih projektih in se izurila v vodenju spletnih sestankov ter uporabi orodij, ki omogočajo virtualno vključevanje vseh članov skupine. Po mojih izkušnjah se spletni sestani razlikujejo od fizičnih srečanj, ker izgubimo veliko informacij, ki jih prinese telesna govorica. Video klici sicer prinesejo nekaj teh informacij, še zdaleč pa ne vseh. Izziv je tudi, ker na spletnem sestanku lahko res govori samo ena oseba naenkrat in je tok govorjenja počasnejši ter mora biti bolj jasen.

Grafična žetev

V preteklih letih je med facilitatorji na globalni ravni vzniknilo zavedanje, kako se ljudje večinoma najbolje učimo preko informacij, ki so podane vizualno. In s tem se je pričela razvijati veja facilitiranja, ki se imenuje grafična facilitacija. In znotraj tega se razvijajo nove smeri in stili. Tudi mene je navdušilo, kako lahko s preprostimi risbami in z malo barve spodbudim zanimanje udeležencev za tisto, kar jim želim predati.

Grafična žetev pa pomeni, da se jaz ne vključujem aktivno v vodenje skupine/procesa, ampak samo spremljam dogajanje in rišem tisto, kar je naročniku pomembno, da se vizualno zabeleži. Velikost, format in način žetve je odvisna od dogovora in se lahko odvija na papirju (A4 do plakat) ali pa digitalno (A4 do projekcije). Izvedem tudi grafično žetev spletnega srečanja.

Več o risanju, ki podpira skupinske procese, si lahko preberete na strani narisimizgodbo.si, ki jo soustvarjam s kolegi.

Izvajanje delavnic

Izvedem krajša ali daljša izobraževanja o metodah, ki jih uporabljam: facilitacija, grafična facilitacija, Zmajevo sanjanje, sociokracija.