Sem Lara Kastelic, rojena 1987, po izobrazbi univ. dipl. biologinja. Celo življenje me spremlja občudovanje narave in skrb za ljudi. To sem želela izraziti tudi v poklicni poti, zato sem se odločila za študij biologije, ker sem želela postati naravovarstvenica. Ob koncu študija je v meni prevladoval občutek, da ljudi ne želim omejevati z naravovarstvenimi ukrepi in v meni je bilo vprašanje ali lahko podprem ljudi, ki si želijo skrbeti za naravo?

S tem vprašanjem se je začela moja osebna pot učenja, raziskovanja in spoznavanje permakulture, ekoloških skupnosti ter različnih iniciativ sonaravnega bivanja. V tem procesu je vzniknila tudi moja veščina in strast za vodenje skupinskih procesov.

Del mojega življenja sem bila pravi odvisnik od delavnic. Šla sem na vsako predavanje, delavnico ali seminar, ki se mi je zdel vsaj malo zanimiv. Sčasoma nisem poslušala samo vsebine, ampak sem tudi pozorno opazovala, kako predavatelj nastopa, vodi skupino, upravlja s časom in skrbi za dinamičen učni proces. Osebno razumevanje, kako se počuti udeleženec, je moj temelj, ki podpira vse ostale metode, ki jih uporabljam.

Ne glede na metodo je moje vodilo pri oblikovanju in vodenju procesa iskanje ravnotežja med individualnim in skupinskim delom, med delom in odmori, med sedenjem in gibanjem. Izbira metode sledi potrebi, ki jo ima naročnik ali skupina. Bolj kot je jasno, kaj želimo doseči, lažje bomo našli način, da pridemo do želenega cilja.

Dati moč in besedo vsakemu posamezniku je moje vodilo, zato se najbolje znajdem v skupinskih procesih, kjer spodbujamo sodelovanje vseh. Ker sem leto dni preživela v ekovasi v Nemčiji in bila v stiku z mnogimi skupnostmi v Evropi, zmorem duh skupnosti preneseti tudi v skupine, ki jih vodim.

Metode

SOCIOKRACIJA: način odločanja in vodenja organizacij in skupin, kjer stremimo k temu, da kot skupina najdemo skupno rešitev, ki je dovolj dobra, da lahko nadaljujemo svoje delo.

ZMAJEVO SANJANJE: povezuje projektno vodenje, kot ga razume zahodna kultura z znanjem staroselskih kultur Avstralije. V projekte vnaša celovitost, ker damo prostor tudi sanjanju in praznovanju.

PERMAKULTURA: celovit sistem načrtovanja regenerativnih sistemov, ki je zelo dobro razvit na področju upravljanja zemlje, vendar pa se temeljna načela odlično obnesejo tudi v socialnih sistemih.

ART OF HOSTING: vključuje različne metode in filozofijo, ki podpira aktivno vključevanje vseh deležnikov v procesu.

NEFORMALNO UČENJE: se osredotoča na učečo osebo in skrbi, da so učne potrebe in pristopi skladni z njegovimi potrebami.

RISANJE: podpira učenje, ker velik del ljudi najlažje pomni informacije, ki so predstavljene vizualno.