Kot zunanji strokovnjak sodelujem pri vodenju srečanj, sestankov ali dogodkov. Običajno me povabijo, ko je proces bolj kompleksen, ko so v skupini prisotna različna mnenja, ko je potrebno sprejeti pomembne odločitve, ali ko je potrebno razmišljanje izven okvirjev.