Skupina predanih ljudi lahko spremeni svet

Skupina predanih ljudi lahko spremeni svet

Vašo skupino preobrazim v skupnost.

Vodenje skupinskih procesov

Začinjeno z risanjem.

Sodelovanje

Verjamem v moč skupine. Izraz kolektivna inteligenca me vedno spomni na to, da imamo kot skupina na voljo več znanja, idej in možnosti za uspeh.

Sprejemanje

Urim se v sprejemanju sebe, drugih in sveta. Šele, ko vidimo pravo podobo, ki ni obložena z našimi predsodki in idejami, lahko načrtujemo korake, ki vodijo do cilja.

Manj je več

Naravni procesi vedno vključujejo tudi mirovanje. Trenutno me nagovarja praznina in tišina, ker se tam porodi nekaj novega.

Moderiranje

Moderiranje

Kot zunanji strokovnjak sodelujem pri vodenju srečanj, sestankov ali dogodkov. Običajno me povabijo, ko je proces bolj kompleksen, ko so v skupini prisotna različna mnenja, ko je potrebno sprejeti pomembne odločitve, ali ko je potrebno razmišljanje izven okvirjev.

Vodenje spletnih sestankov

Vodenje spletnih sestankov

Vloga moderatorja je predvsem dobra priprava, ki omogoča, da se na sestanku pogovorimo o stvareh, o katerih smo že pričeli razmišljati z uporabo drugih spletnih orodij npr. za zbiranje idej, podajanje mnenj, glasovanje za predloge ali pa so zahtevnejše in potrebujejo aktivno skupinsko razmišljanje kot so npr. finančna vprašanja.

Kaj o meni mislijo drugi?

Susana, Španija
Lara ima zmožnost, da se težke stvari zdijo lahke. Njena veščina grafične facilitacije ji pomaga, da predstavi procese in koncepte, ki bi se sicer morda zdeli naporni. Pozorna je na ”temperaturo” v skupini in ustvari praznino, ko trening postane preveč naporen. Spremlja energijo skupine in se temu prilagaja, obenem pa ohranja kvaliteto dela. Bila sem na dveh njenih treningih in bi se z veseljem udeležila tudi tretjega.
Conor, Irska
Lara spada med tiste unikatne facilitatorje, ki lahko zgoščene informacije poenostavi v razumljive primere, na način, ki je zabaven in interaktiven. V skupinin neznancev hitro in učinkovito zgradi občutek zaupanja in radosti.
Mihaela, Bolgarija
Lara je fantastična facilitatorka, ki je pozorna na raznolikost skupine in ustvarjalna z njenimi dobro oblikovanimi plakati, ki olajšajo učenje. Ker sem sama učiteljica, bi mi bilo v veselje, če bi bila moja sodelavka. Je razgledana, bistra in ima zelo pozitiven odnos do celotnega dogajanja.
Grafična žetev

Grafična žetev

Pridružim se ekipi moderatorjev in poskrbim za to, da bo vsebina dogodka vizualno podprta z grafičnimi zapiski, ki bodo narejeni na licu mesta. Rišem digitalno ali analogno. Povezave, ideje in odnose, ki se skrivajo v besedah, prenesem na papir, da se lahko sodelujoči o vsebini lažje pogovarjajo in jo bolje razumejo.

Izvajanje delavnic

Izvajanje delavnic

Kot trener vodim sledeče delavnice:

>> moderiranje (vodenje skupine z uporabo sodelovalnih pristopov),
>> grafična facilitacija (uporaba preprostih podob za boljše pomnjenje in razumevanje),
>> Zmajevo sanjanje (celovit pristop k projektnemu vodenju),

>> sociokracija (aktivno vključevanje vseh deležnikov pri iskanju skupne rešitve).

Učni proces, trajanje in vsebina se prilagaja potrebam naročnika.